Professional Auction Script Software by PHP Pro Bid
Категории []
Потребител
Парола


Terms and Conditions

Правила и Условия за ползване на раздела за обяви на muzikant.org - bazar.muzikant.org

ПОТРЕБИТЕЛ е: физическо или юридическо лице, подаващо обява, стартиращо акукцион или търг в bazar.muzikant.org

САЙТ - това е bazar.muzikant.org

УСЛУГА на сайта:

 • достъп до предоставяните информационни ресурси на САЙТА;
 • публикуване на обяви, търгове и аукциони в САЙТА ;
 • възможност за участие в търгове и аукциони организирани от други потребители на САЙТА.
 • създаване и персонализация на потребителски профил след регистрация;
 • възможност за изразяване на мнения и коментари по обявите;
 • възможност за получаване на плащания от потребители чрез PayPal и MoneyBookers

При използване УСЛУГИТЕ на bazar.muzikant.org потребителят се задължава да спазва настоящите ПРАВИЛА и УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.

С подаването на обява, давате съгласието си своите персонални данни да се съхраняват в базата данни на bazar.muzikant.org, в съответствие със законовите норми.

ВАЖНО!!! Всички съобщения, които получавате в този сайт са логически сързани към конкретна, активна обява. Ако собственикът на обявата ( аукциона, търга, услугата ) я изтрие, всички прикрепени ресурси ( картинки, съобщения, наддавания и т.н. ) към нея се изтриват също. И съответно, няма как да видите съобщения свързани с изтрита обява. За това не трийте обявите си преди фактически да сте продали вашата стока. Даже изобщо не е нужно да ги триете, така или иначе приключените обяви се трият автоматично три месеца след като са завършили.

Правила за публикуване на обяви, търгове и аукциони в сайта

 1. Всички обяви в сайта трябва да бъдат написани на български или английски език. Обявите на български език се пишат на кирилица а тези на английски - на латиница.
 2. Всяка обява може да съдържа точно един продукт. Допустимо е обява да съдържа повече от един продукт, когато всички продукти в обявата, заедно се продават на обща цена. Ако в обявата е упоменато, че продуктите се продават отделно, обявата се трие, без значение от платените такси за реклама.
 3. Забранява се публикуването на български текстове с латински букви, както и английски текстове с български букви (транслитерация).
 4. Забранява се публикуването на обяви, търгове и аукциони от повече от един акаунт.
 5. Всички обяви, търгове и аукциони трябва да бъдат пуснати в съответните раздели. Всяка обява, търг или аукцион има възможност да попадне в 2 категории, които трябва да съответстват на характеристиките на продуктите или услугите, които продавате/предлагате.
 6. Заглавието на обявата може да съдържа само и единствено марка и модел на това което продавате или наименование на услугата която предлагате. Ако не е възможно да дадете марка, тогава опишете с няколко думи какво продавате. Коментари засягащи цената ( като Намаление, промоция и т.н.) както и количеството се пишат в тялото на обявата.
 7. Заглавието на обявата трябва да описва максимално точно какво продавате или предлагате.
 8. Заглавието на обявата не може да съдържа думите Купувам, Продавам, както и типа на това което продавате. Тези неща се указват в раздела и категориите на продукта/услугата.
 9. Заглавието на обявата не може да съдържа фрази, които привличат измамно потребителят, като Акция, Разпродажба, Специално предложение, Уникални цени, Суперпредложение, Внимание, Намаление, New и пр., които подмамват потребителят да насочи вниманието си към тях в списък от обяви или мамят системата да се появят на първо място в списък с обяви. Оставете цената да говори за всичко това;
 10. Ако продавате продукт, който не е оригинален, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в заглавието трябва да поставите думата "копие" с главни букви, заградена от скоби: (КОПИЕ). Политиката на bazar.muzikant.org е потребителите да са информирани за произхода на продукта.
 11. Заглавията и съдържанието на обявите не тябва да противоречи на законите на Република Бъклгария, както и на моралните норми;
 12. Заглавията и съдържанието на обявите не тябва да съдържат оскърбително текстово или графично съдържание;
 13. Забранява се публикуването на обяви, търгове и аукциони, които подтикват към дискриминационно поведение и омраза;
 14. Забранява се публикуването на обяви, търгове и аукциони с неясно и подвеждащо описание на предлаганата стока, услуга, дейност или работа;
 15. Публикуваните обяви, търгове и аукциони не трябва да съдържат повече от една, предлагана услуга или стока, или съобщения от общ характер;
 16. Всички полета в публикуваните обяви, търгове и аукциони трябва да са попълнени правилно.
 17. Забранява се публикуването на обяви, търгове и аукциони, съдържащи некоректна или погрешна информация, подвеждаща други потребители;
 18. Забранява се публикуването на обяви, търгове и аукциони с цена и/или характеристики, различни от упоменатите в обявата;
 19. Забранява се публикуването на обяви, търгове и аукциони, чиито снимки не съответстват на конкретното предложение;
 20. Забранява се публикуването на обяви, търгове и аукциони с текст или отделни думи и части от думи с главни букви, които неестествено се отличават от останалите обяви;
 21. Забранява се публикуването на обяви, търгове и аукциони, съдържащи специални символи, излишни интервали, точки и препинателни знаци, набор на еднакви или безсмислени букви, както и текст, който не се отнася към съдържанието на обявата;
 22. Забранява се публикуването на обяви, търгове и аукциони, нарушаващи Авторските права и запазени търговски марки;
 23. Пишете обявите си грамотно и без правописни грешки!
 24. Забранява се публикуването на обяви, търгове и аукциони, които са ориентирани към събирането на информация за ползвателите;
 25. Забранява се продажбата и предлагането на следните стоки и услуги: тютюневи изделия, алкохол, имитационни стоки без това да е изрично упоменато в заглавието, медикаменти с контролен режим, опасни вещества, стоки с контрабанден произход, сексуални услуги а също така стоки без необходимия сертификат, съответстващ на нормите на EC;
 26. Забранява се публикуването на линкове към интернет магазини. Разрешава се публикуването на линкове към интернет магазини само на потребители с абонамент за магазин в bazar.muzikant.org;
 27. Забранява се публикуването на обяви, търгове и аукциони, съдържащи телефонни номера с добавена стойност;
 28. Забранява се публикуването на обяви, търгове и аукциони, със снимки или графика, съдържащи логотипове, реклама или идентификатори на други сайтове за обяви;
 29. Забранява се публикуването на линкове към други сайтове за обяви.;

САЙТЪТ си запазва правото да изтрива по своя преценка обявите, които смята за неподходящи, дори причините да не са описани в настоящите условия, както и да ограничава постоянно или временно достъпа на потребителите, които са ги публикували.

Всички обяви неотговарящи на горните правила се изтриват без предупреждение, като ако има платени такси за тях не се възстановяват. Също така изтритите обяви слизат в лимита на безплатните обяви. Изтритите обяви се броят за пуснати и се изваждат от броя на позволените обяви за месеца.

Позволен брой безплатни обяви

С оглед на това, че САЙТА няма обективна и техническа възможност автоматично да се бори с така нареченият FLOOD (публикуване на повече от една обявва за един продукт от един потребител) се налагат ограничение на обявите, които един потребител може да публикува за един месец.

За момента всеки новорегистриран потребител в сайта може да пусне 10 обяви за един месец.

Ако потребителят е и потребител на форума от група members получава още 10 обяви за един месец.

Верифицираните продавачи и купувачи получават по още 5 обяви на месец.

Всеки потребител на сайта може да публикува обяви извън този лимит, като тези обяви се таксуват по тарифите на сайта.

Такси и плащания

Плащанията се извършват посредством фирми, които се явяват трети страни. Този САЙТ не разполага с вътрешни системи за разплащания.

Всички такси и плащания получени през тази платформа ще бъдат използвани за развитието на MUZIKANT.ORG и организирането на концерти и фестивали.

Права и задължения на bazar.muzikant.org

САЙТЪТ няма обективна и техническа възможност, а поради тази причина и не се задължава да прави проверка на каквато и да е информация, която потребителите въвеждат, включително и снимков материал и следователно не носи отговорност за публикиването от потребителите съдържание на САЙТА.

Ако потребител наруши настоящите условия, то САЙТА и администраторите му имат право по своя преценка и без право на преразглеждане да закрият и/или изтрият профила на потребителя и да ограничат достъпа му до дадена информация, услуги или профил.


При наличине на достатъчно основания да се счита, че потребителят нарушава Общите условия или при молба от упълномощените органи, САЙТЪТ и администраторите му могат да извършат всякакви санкции, свързани с услугите, които предоставят.

САЙТЪТ има правото да променя по всяко време и без предварително да уведомява потребителите си формата, дизайна, технологията, правилата, условията за ползване или услугите на сайта (обявите и други функционалности).


САЙТЪТ има право да показва, зарежда, изпълнява и изпраща различни рекламни материали, както и рекламни съобщения на своите потребители, като отговорност за съдържанието на тези реклами и за запазените търговски марки, които те касаят, носят единствено рекламодателите.

САЙТЪТ има правото да разполага с данни за употребата на услугата от страна на потребителите, като може да събира, съхранява, обработва и използва тези данни.

Ограничение на отговорността:

Потребителят носи пълната материална и друга отговорност за съдържанието на подадената от него обява, както пред САЙТА за обяви bazar.muzikant.org, така и пред трети лица, в случаите на нарушаване на правилата на САЙТА за обяви, на законодателството на Република България, на авторските права и право на собственост, на правата на търговска марка и знак, както и в случаите на причинени имуществени или морални щети и неудобства на трети лица.

Администраторът, а също и собственикът на САЙТА за обяви bazar.muzikant.org, не носят отговорност за съдържанието на обявите, както и евентуални вреди или неудобства, причинени от потребители на САЙТА или възникнали от работата или недостъпността на САЙТА.

Ако възникнат някакви технически проблеми ( профилактика, решения на мениджмънта и др. ), независимо от причината за тях и те доведат до невъзможност да се използва част или цялата система, то САЙТЪТ не носи отговорност за възникнали в следствие на това щети.

В случай на загубена информация или на невъзможност да бъде запазена въведената информация, САЙТЪТ не носи отговорност за това.

Правилата и условията за ползване подлежат на промяна без предупреждение. Всички промени ще бъдат анонсирани тук.

Екипът на bazar.muzikant.org Ви благодари, че се запознахте с настоящите условия и правила.

Copyright ©2012 МУЗИКАНТ.ОРГ. Посочените брендове и търговски марки са собственост на съответните им собственици.
Използването на този уеб сайт представлява приемане на УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ и ДЕКЛАРАЦИЯТA ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ на Базар за музикални инструменти и услуги.
Страницата се зареди за: 0.009665 секунди